Pieslēgties
4.6

Kāda ir preču piegādes cena no ASV?

Preces piegādes cena tiek rēķināta ņemot vērā preces apmaksājamo svaru *

*Apmaksājamais svars: gaisa kravu pārvadājumu apmaksājamais svars tiek aprēķināts kā faktiskais svars (bruto svars), vai tilpuma svars (ko sauc arī par apjoma vai izmēra svaru), atkarībā no tā, kurš ir lielāks. Tilpuma svaru aprēķina ņemot vērā preces izmērus (garumu, platumu un augstumu): garums (cm) x platums (cm) x augstums (cm) / 6000. Parasti lieli priekšmeti ar nelielu kopējo svaru gaisa transportā aizņem vairāk vietas nekā mazi un smagi priekšmeti. Šis ir iemesls, kādēļ aviosabiedrības iekasē samaksu par preces apmaksājamo svaru, nevis reālo.

Importa muitas formalitātes

Tiklīdz preces nonāk Londonas Heathrow lidostā, katrai no precēm tiek veiktas importa muitas formalitātes - tas ļauj preci ievest ES, pārdot vai transportēt preci jebkurā ES dalības valstī, bez jebkādām turmpākām muitas formalitāšu aktivitātēm.

Tiklīdz prece nonāk Anglijā, deklarētā preces vērtība no USD valūtas tiek pārkonvertēta GBP valūtā, pamatojoties uz FX likmi, ko katru mēnesi publicē HM Revenue & Customs (Anglijas muitas iestāde).

Low Value (LV) preces, kuru vērtība ir līdz £14.99 – uz šīm precēm neattiecas importa PVN un ievedmuitas nodokļi.

Medium Value (MV) preces, kuru vērtība ir no £15 līdz £134.99 – tiks piemērots importa PVN 20% no statiskās vērtības.


High Value (HV) preces, kuru vērtība ir no £135 –  tiks piemērots importa PVN 20%, kā arī ievedmuitas nodokļi, kas ir atkarīgi no preces kategorijas un statiskās vērtības.

Statiskā vērtība - importa PVN un importa nodokļi tiek aprēķināti, balstoties uz statistisko vērtību, kas ir deklarētā vērtība, kura tiek palielināta HMRC. Līdz šim, pēc mūsu pieredzes spriežot, vidējais statistiskais koeficients ir 1,04 (vidējais deklarētās vērtības pieaugums ir par 4%, lai iegūtu statistisko vērtību), bet tas nav garantēts faktors.

Importa muitas maksājumus veido - importa PVN, importa muitas nodokļi un citi importa nodokļi, ko EshopWedrop maksā klientu vietā HMRC (Apvienotās Karalistes muitas iestādei), lai preces tiktu pieņemtas Anglijā. Maksājumi tiek apmaksāti GBP valūtā, un tāda pati summa tiek ievadīta EshopWedrop sistēmā, par katru sūtījumu. Sistēma automātiski pārkonvertē GBP valūtu galamērķa valsts vietējā valūtā (piemēram, Latvijā – EUR, Rumānijai – RON), pamatojoties uz vietējās valsts bankas publicētajiem oficiālajiem valūtas kursiem, kas piemērojami dienā, kad EshopWedrop veica importa muitas formalitātes un ievedmuitas maksājumus klienta vietā. Šie importa muitas maksājumi tiek pievienoti klāt kopējai summai brīdī, kad klients noformē sūtījumu saņemšanu uz Latviju no Centrālās noliktavas.

Administratīvā maksa par muitas formalitāšu noformēšanu: šī ir pakalpojuma maksa, ko klients maksā EshopWedrop pakalpojumam par to, ka EshopWedrop klienta vietā veic preču importa muitas formalitātes. Šī maksa var atšķirties atkarībā vai prece ir LV, MV vai HV. Maksa tiek sastādīta saskaņā ar oficiālo cenrādi, kas publicēts mūsu mājas lapā.

Muitas formalitāšu starpniecības maksa: šī ir pakalpojuma maksa, ko klients maksā EshopWedrop, lai tas veiktu muitas maksājumu klienta vārdā - importa PVN, importa muitas nodokļus un citus importa nodokļus, ko EshopWedrop (vai tā apakšuzņēmēji, vai ieceltais pārstāvis) maksā HRMC (Apvienotās Karalistes muitas iestādei) par katru preci. Šī maksa ir procentuālā daļa no kopējās šādu ievedmuitas maksājumu summas, kas veiktas par katru sūtījumu, pamatojoties uz informāciju, kas redzama mūsu mājas lapā publicētājā cenrādī.

SVARĪGI:  Ja Anglijas Londonas Heathrow lidostā ienāk vairāk kā viena prece, kas adresēta vienam un tam pašam klientam, tad visas preces tiek apvienotas vienā sūtījumā, un vērā tiek ņemta visu preču kopējā vērtība, nosakot muitas kategoriju (zemas vērtības preces, vidējas vērtības prece, augstas vērtības prece).

Piemēram, klientam ir divas preces, katras preces vērtība ir £10. Šīs preces tiks uzskatītas kā viena vidējas vērtības prece, jo preču kopējā vērtībā ir £20. Šīs preces tiks atmuitotas kā MV (vidējas vertības preces), un tiks piemēroti visi maksājumi, kas tika minēti iepriekš.

Izrēķini PVN ŠEIT
Izrēķini tirdzniecības tarifus ŠEIT
Izmanto EshopWedrop cenu kalkulatoru, lai izrēķinātu piegādes cenu spiežot ŠEIT

 

Vai ir svara ierobežojumi?
Jā, pieļaujamais maksimālais apmaksājamais svars ir 1000 kg.*

Vai ir preces vērtības ierobežojumi?
Maksimālā preces valūta ir USD 2,500*

* Gadījumā, ja Tava noskatīta prece pārsniedz kādu no šiem ierobežojumiem, pirms pasūtīšanas lūdzam sazinieties ar mūsu klientu servisu, kurš mēģinās Tev ieteikt labāko risinājumu. Tikai preces, kuras iekļaujas šajos noteiktajos ierobežojumos mūsu mājas lapā publicētajos Noteikumos un nosacījumos tiek dēvētas par Precēm, kā arī, tikai uz šādām precēm attiecas cenu tarifi un citi nosacījumi. Par preci, kura pārsniedz jebkuru no šiem ierobežojumiem, ir jāvienojas ar mūsu EshopWedrop klientu servisu, kurš var piedāvāt īpašus nosacījumus un piemērot tarifus bezsaitē.

Vai šis pakalpojums ir pieejams arī uzņēmumiem vai tikai privātpersonām?

Pakalpojumu var izmantot arī uzņēmumi, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka atmuitošanas procedūra notiek Anglijā, elektroniskā veidā, tādēļ, visu preču sūtījums tiks apvienots vienā transportā. Mēs nevaram iesniegt importa muitas deklarāciju par katru sūtījumu, ko parasti uzņēmumi pieprasa kā apliecinošu dokumentu par importa PVN vai importa muitas nodokļiem, kas samaksāti par importa formalitātēm.

Iepriekš minētais attiecas uz visām precēm, arī tām, ko pasūta privātuzņēmumi - individuālo sūtījumu individuālās ievešanas muitas deklarācijas nav pieejamas, un mēs nevaram klientiem iesniegt apstiprinošus dokumentus attiecībā uz importa PVN vai importa muitas nodokļiem, kas samaksāti par atsevišķām precēm.

Kontakti

Radušies papildus jautājumi? Pazvani vai uzraksti mums - būsim priecīgi palīdzēt!

Lietojot ''EshopWedrop'' mājas lapu, Tu piekrīti izmantot ''cookies'' tā kā tas aprakstīts mūsu ''Cookie policy''. Lasīt vairāk

General Registration Jan 2021
General Registration Jan 2021
Lūdzu, uzgaidi, kamēr mēs apstiprināsim Tavu pasta indeksu